sex ARISTOTELIANELEMENTS av en pjäs

1. Rita arrangemanget avhändelser eller incidenter på scenen.

Tomten består av ” klart definierade problem för karaktäreratt lösa.”(Kernodle, et al 6) Plot är att vara

differentierad från Historia som är en kronologisk detaljering av händelser som händepå och utanför scenen. Händelser som händer utanför scenen introduceras genom exposition (berättande dialog)., Dramatikern måste skapa en tomt som är bådakredibel och häpnadsväckande.

2. Tecken agenterna i tomten.Tecken ger

motivationer (skäl) för händelserna i tomten.

”levande tecken” (6) möter och övervinner ”hinder

som wecan känner igen.”(6) de tillhandahåller thevehicle for conflict.

3. Tema anledningen till att dramatikern skrev pjäsen.

undersökningenav ”mönster av livet” (6) kan vara didaktiskt

eller bara en bit av livet.

4., Språk ”levande tecken”(6) inför och övervinna

igenkännligahinder måste uttrycka sig

i ” ökat språk.”(6) dramatisk dialog

består av två delar: berättande och dramatisk.

5. Rytmen i hjärtat av pjäsen. Plot, character, language och

spectacleall har sina individuella rytmer i tid.

kombinationen av alla dessa rytmer skapar spelets impelleringskraft som leder till ett slutklimax och

Denouement. Rytm skapar humör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *