syntaxen i listan index() metod är:

list.index(element, start, end)

lista index() parametrar

listan index() metod kan ta högst tre argument:

  • element – elementet som ska sökas
  • start (valfritt) – börja söka från det här indexet
  • End (valfritt) – sök elementet upp till det här indexet

returvärde från listindex()

  • metoden index() returnerar indexet för det givna elementet i listan.,
  • om elementet inte hittas höjs ettValueError undantag.

Obs: metodenindex() returnerar endast den första förekomsten av matchande element.,

Example 1: Find the index of the element

Output

The index of e: 1The index of i: 2

Example 2: Index of the Element not Present in the List

# vowels listvowels = # index of'p' is vowelsindex = vowels.index('p')print('The index of p:', index)

Output

ValueError: 'p' is not in list

Example 3: Working of index() With Start and End Parameters

Output

The index of e: 1The index of i: 6Traceback (most recent call last): File "*lt;string>", line 13, in ValueError: 'i' is not in list

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *