syntaksen av listen index() metoden er:

list.index(element, start, end)

liste indeks() parametere

listen index() metode kan ta maksimalt tre argumenter:

  • – element – elementet skal søkes
  • start (valgfritt) – begynne å søke fra denne indeksen
  • end (valgfritt) – søk elementet opp til denne indeksen

Returnerer Verdien fra Listen indeks()

  • index() metoden returnerer indeksen for gitt element i listen.,
  • Hvis dette elementet ikke finnes, en ValueError unntak er hevet.

Merk: index() metoden bare returnerer den første forekomsten av samsvarende element.,

Example 1: Find the index of the element

Output

The index of e: 1The index of i: 2

Example 2: Index of the Element not Present in the List

# vowels listvowels = # index of'p' is vowelsindex = vowels.index('p')print('The index of p:', index)

Output

ValueError: 'p' is not in list

Example 3: Working of index() With Start and End Parameters

Output

The index of e: 1The index of i: 6Traceback (most recent call last): File "*lt;string>", line 13, in ValueError: 'i' is not in list

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *