De syntaxis van de lijst index() methode is:

list.index(element, start, end)

lijst index() parameters

De lijst index() methode kunt een maximum van drie argumenten:

  • element – het op te zoeken element
  • start (optioneel) – start het zoeken van deze index
  • einde (optioneel) – zoek het element tot deze index

Return-Waarde uit de Lijst (index)

  • De index() methode retourneert de index van het gegeven element in de lijst.,
  • als het element niet wordt gevonden, wordt een ValueError uitzondering verhoogd.

opmerking: de methode index() geeft alleen het eerste voorkomen van het overeenkomende element terug.,

Example 1: Find the index of the element

Output

The index of e: 1The index of i: 2

Example 2: Index of the Element not Present in the List

# vowels listvowels = # index of'p' is vowelsindex = vowels.index('p')print('The index of p:', index)

Output

ValueError: 'p' is not in list

Example 3: Working of index() With Start and End Parameters

Output

The index of e: 1The index of i: 6Traceback (most recent call last): File "*lt;string>", line 13, in ValueError: 'i' is not in list

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *