sintaxa lista index() metode este:

list.index(element, start, end)

lista index() parametrii

lista index() metoda poate avea un maxim de trei argumente:

  • element – element să fie căutat
  • start (opțional) – începe căutarea de la acest indice
  • end (opțional) – căutare de element până la acest indice

Întoarce o Valoare din Lista index()

  • index() metodă returnează indicele de element dat din listă.,
  • Dacă elementul nu este găsit, se ridică o excepție ValueError.

notă: metoda index() returnează doar prima apariție a elementului de potrivire.,

Example 1: Find the index of the element

Output

The index of e: 1The index of i: 2

Example 2: Index of the Element not Present in the List

# vowels listvowels = # index of'p' is vowelsindex = vowels.index('p')print('The index of p:', index)

Output

ValueError: 'p' is not in list

Example 3: Working of index() With Start and End Parameters

Output

The index of e: 1The index of i: 6Traceback (most recent call last): File "*lt;string>", line 13, in ValueError: 'i' is not in list

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *