Show Mobile Notice Show All Notes Hide All Notes

Mobile Notice
wydajesz się być na urządzeniu o „wąskiej” szerokości ekranu (tj. prawdopodobnie jesteś na telefonie komórkowym). Ze względu na charakter matematyki na tej stronie jest to najlepsze widoki w trybie krajobrazowym. Jeśli urządzenie nie jest w trybie poziomym, wiele równań będzie przebiegać z boku urządzenia (powinno być w stanie przewijać, aby je zobaczyć), a niektóre elementy menu zostaną odcięte ze względu na wąską szerokość ekranu.,

sekcja 4-8: funkcja Diraca Delta

Kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy funkcje Heaviside zauważyliśmy, że możemy myśleć o nich jako o przełącznikach zmieniających funkcję wymuszającą, \(g (t)\), w określonych momentach. Jednak funkcje Heaviside naprawdę nie nadają się do wymuszania funkcji, które wywierają „dużą” siłę w „małym” przedziale czasowym.

przykładami tego rodzaju funkcji wymuszającej byłby młotek uderzający w obiekt lub zwarcie w układzie elektrycznym. W obu tych przypadkach duża siła (lub napięcie) byłaby wywierana na system w bardzo krótkim czasie., Funkcja Diraca Delta jest używana do radzenia sobie z tego rodzaju funkcjami wymuszającymi.

funkcja Diraca Delta

istnieje wiele sposobów definiowania funkcji Diraca Delta. Aby zobaczyć niektóre z tych definicji odwiedź Wolframs MathWorld. Istnieją trzy główne właściwości funkcji Diraca Delta, które musimy być świadomi. Są to,

w \(t = a\) funkcja Diraca Delta jest czasami uważana za ma „nieskończoną” wartość., Tak więc funkcja Diraca Delta jest funkcją, która jest zerowa wszędzie z wyjątkiem jednego punktu i w tym punkcie może być traktowana jako niezdefiniowana lub mająca „nieskończoną” wartość.

zauważ, że całki w drugiej i trzeciej właściwości są rzeczywiście prawdziwe dla dowolnego interwału zawierającego \(t = a\), pod warunkiem, że nie jest to jeden z punktów końcowych. Podane tutaj limity są potrzebne do udowodnienia właściwości, a więc są one również podane we właściwościach. Użyjemy jednak faktu, że są one prawdziwe pod warunkiem, że całkujemy w przedziale zawierającym \(t = a\).

jest to bardzo dziwna funkcja., Jest zero wszędzie z wyjątkiem jednego punktu, A jednak Całka dowolnego przedziału zawierającego ten jeden punkt ma wartość 1. Funkcja Diraca Delta nie jest funkcją rzeczywistą, jak o niej myślimy. Jest to natomiast przykład czegoś, co nazywa się uogólnioną funkcją lub dystrybucją.

pomimo dziwności tej „funkcji” bardzo dobrze sprawdza się modelowanie nagłych wstrząsów lub dużych sił w systemie.

przed rozwiazaniem IVP potrzebna bedzie transformacja funkcji Diraca Delta. Możemy użyć trzeciej własności powyżej, aby to zdobyć.,

\

zauważ, że często drugie i trzecie właściwości są podane z granicami nieskończoności i ujemnej nieskończoności, ale są ważne dla dowolnego interwału, w którym \(T = a\) znajduje się we wnętrzu interwału.

dzięki temu możemy teraz rozwiązać IVP, który obejmuje funkcję Diraca Delta.

tak więc, z wyjątkiem nowej funkcji, działają one w ten sam sposób, w jaki działają wszystkie problemy, które widzieliśmy do tej pory. Zauważ również, że wykładnicza została wprowadzona do transformacji przez funkcję Diraca Delta, ale raz w transformacji nie ma znaczenia, skąd pochodzi., Innymi słowy, kiedy przeszliśmy do transformat odwrotnych, okazało się, że jest to funkcja Heaviside.

zanim przejdziemy do następnej sekcji, zróbmy krótką wycieczkę boczną i zauważ, że możemy powiązać funkcję Heaviside i funkcję Diraca Delta. Zacznij od następującej całki.

\

jest to jednak dokładnie definicja funkcji Heaviside. Więc

\

teraz, przypominając podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego, otrzymujemy

\

więc pochodną funkcji Heaviside ' a jest funkcja Diraca Delta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *