koncepcja growth mindset została opracowana przez psycholog Carol Dweck i spopularyzowana w jej książce Mindset: The New Psychology of Success. W ostatnich latach wiele szkół i nauczycieli zaczęło wykorzystywać teorie Dwecka do informowania o tym, w jaki sposób uczą uczniów.

myślenie, według Dwecka, jest postrzeganiem siebie lub „teorią siebie”, którą ludzie trzymają o sobie. Wiara, że jesteś „inteligentny” lub „nieinteligentny” jest prostym przykładem sposobu myślenia., Ludzie mogą również mieć nastawienie związane z ich życiem osobistym lub zawodowym—”jestem dobrym nauczycielem” lub „jestem złym rodzicem”, na przykład. Według Dwecka ludzie mogą być świadomi lub nieświadomi swoich poglądów, ale mogą mieć głęboki wpływ na osiągnięcia w nauce, nabywanie umiejętności, relacje osobiste, sukces zawodowy i wiele innych wymiarów życia.

Praca edukacyjna Dwecka koncentruje się na rozróżnieniu „stałych” i „wzrostowych” umysłów. Według Dwecka, ” w stałym nastawieniu ludzie wierzą, że ich podstawowe cechy, takie jak inteligencja lub talent, są po prostu ustalonymi cechami., Spędzają czas na dokumentowaniu swojej inteligencji lub talentu, zamiast je rozwijać. Wierzą również, że sam talent tworzy sukces—bez wysiłku.,”Badania dwecka sugerują, że studenci, którzy przyjęli stały sposób myślenia—przekonanie, że są „mądrzy” lub „głupi” i nie ma sposobu, aby to zmienić, na przykład—mogą uczyć się mniej niż mogli lub uczyć się wolniej, jednocześnie unikając wyzwań (ponieważ słabe wyniki mogą albo potwierdzić, że nie mogą się uczyć, jeśli wierzą, że są „głupi” lub wskazują, że są mniej inteligentni niż myślą, jeśli uważają, że są „mądrzy”)., Wyniki dwecka sugerują również, że kiedy uczniowie z ustalonymi nastawieniami zawodzą w czymś, co nieuchronnie się stanie, mają tendencję do mówienia sobie, że nie mogą lub nie będą w stanie tego zrobić („po prostu nie mogę się nauczyć algebry”), lub robią wymówki, aby zracjonalizować niepowodzenie („zdałbym test, gdybym miał więcej czasu na naukę”).

alternatywnie, „w mentalności wzrostu, ludzie wierzą, że ich najbardziej podstawowe umiejętności można rozwinąć poprzez poświęcenie i ciężką pracę—mózg i talent są tylko punktem wyjścia., Ten pogląd tworzy miłość do nauki i odporność, która jest niezbędna do wielkich osiągnięć”, pisze Dweck. Uczniowie, którzy przyjmują nastawienie rozwojowe—przekonanie, że mogą dowiedzieć się więcej lub stać się mądrzejsi, jeśli ciężko pracują i wytrwają—mogą uczyć się więcej, uczyć się szybciej, a wyzwania i porażki postrzegać jako możliwości poprawy uczenia się i umiejętności.,

Reforma

wytyczenie przez Dwecka między nastawieniem stałym i rozwojowym ma potencjalnie dalekosiężne konsekwencje dla szkół i nauczycieli, ponieważ sposób myślenia uczniów o uczeniu się, inteligencji i własnych umiejętnościach może mieć znaczący wpływ na postępy w nauce i poprawę wyników w nauce., Jeśli nauczyciele zachęcają uczniów do przekonania, że mogą uczyć się więcej i stać się mądrzejsi, jeśli ciężko pracują i ćwiczą, wyniki Dwecka sugerują, że jest bardziej prawdopodobne, że uczniowie będą się uczyć więcej i uczyć się szybciej i dokładniej, niż jeśli uważają, że uczenie się zależy od tego, jak inteligentni lub nieinteligentni są. Jej prace pokazały również, że „mentalność wzrostu” może być celowo nauczana przez studentów. Nauczyciele mogą na przykład celowo chwalić wysiłek i wytrwałość uczniów, zamiast przypisywać osiągnięcia edukacyjne wrodzonym cechom lub talentom—np.,, udzielając informacji zwrotnych, takich jak „musiałeś bardzo ciężko pracować”, a nie ” jesteś taki mądry.”

aby zapoznać się z pokrewną dyskusją, zobacz uczenie się oparte na mózgu.


The Glossary of Education Reform by Great Schools Partnership is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *