koncepcja gatunków biologicznych jest najszerzej akceptowaną koncepcją gatunków. Określa gatunki pod względem krzyżowania. Na przykład Ernst Mayr zdefiniował gatunek w następujący sposób:

„gatunki są grupami mieszających się naturalnych populacji, które są reprodukcyjnie izolowane od innych takich grup.”

koncepcja gatunku biologicznego wyjaśnia, dlaczego członkowie gatunku przypominają się nawzajem, tzn. tworzą gromady fenetyczne i różnią się od innych gatunków.,

Gdy dwa organizmy rozmnażają się w obrębie jednego gatunku, ich geny przechodzą w ich połączone potomstwo. Gdy proces ten się powtarza, geny różnych organizmów są stale tasowane wokół puli genowej gatunku. Wspólna Pula genów nadaje gatunkowi jego tożsamość. Natomiast geny nie są (z definicji) przenoszone na inne gatunki, a zatem różne gatunki przybierają inny wygląd.

Wyjaśnienie to należy porównać z wyjaśnieniem podanym przez pojęcie gatunków ekologicznych.

krzyżowanie się gatunków zapobiega się przez mechanizmy izolacyjne.,

Wielu biologów, w tym Richard Dawkins, definiuje gatunek za pomocą koncepcji gatunków biologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *