Het biological species concept is het meest algemeen aanvaarde soortenconcept. Het definieert soorten in termen van kruising. Ernst Mayr definieerde bijvoorbeeld een soort als volgt:

“soorten zijn groepen van kruipende natuurlijke populaties die reproductief geïsoleerd zijn van andere dergelijke groepen.”

het concept van biologische soorten verklaart waarom de leden van een soort op elkaar lijken, dat wil zeggen fenetische clusters vormen en verschillen van andere soorten.,

wanneer twee organismen zich binnen een soort voortplanten, gaan hun genen over in hun gecombineerde Nakomelingen. Aangezien dit proces wordt herhaald, worden de genen van verschillende organismen constant geschud rond de species genenpool. De gedeelde genenpoel geeft de soort zijn identiteit. Genen worden daarentegen niet (per definitie) overgedragen op andere soorten, waardoor verschillende soorten een ander uiterlijk krijgen.

deze verklaring moet worden vergeleken met die van het concept ecologische soorten.

Interbreeding tussen soorten wordt voorkomen door isolerende mechanismen.,veel biologen, waaronder Richard Dawkins, definiëren een soort volgens het biologische soortenconcept.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *