konceptet biological species är det mest accepterade artkonceptet. Det definierar arter när det gäller interbreeding. Till exempel definierade Ernst Mayr en art enligt följande:

”arter är grupper av interbreeding naturliga populationer som reproduktivt isoleras från andra sådana grupper.”

begreppet biologiska arter förklarar varför medlemmarna av en art liknar varandra, dvs. bildar fenetiska kluster, och skiljer sig från andra arter.,

När två organismer häckar inom en art, passerar deras gener in i deras kombinerade avkomma. Eftersom denna process upprepas blandas generna från olika organismer ständigt runt artens genpool. Den delade genpoolen ger arten sin identitet. Däremot överförs gener inte (per definition) till andra arter, och olika arter tar därför ett annat utseende.

denna förklaring bör jämföras med den som ges av begreppet ekologiska arter.

Interbreeding mellan arter förhindras genom isolerande mekanismer.,

många biologer, inklusive Richard Dawkins, definierar en art enligt begreppet biologiska arter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *