biological species concept je nejrozšířenější druhový koncept. Definuje druhy z hlediska křížení. Například Ernst Mayr definuje druhy takto:

„druhy jsou skupiny křížících přírodních populací, které jsou reprodukčně izolovány od jiných takových skupin.“

koncept biologických druhů vysvětluje, proč se členové druhu navzájem podobají, tj. tvoří fenetické klastry a liší se od ostatních druhů.,

když se dva organismy chovají v rámci jednoho druhu, jejich geny přecházejí do jejich kombinovaného potomstva. Jak se tento proces opakuje, geny různých organismů jsou neustále zamíchány kolem genofondu druhů. Sdílený genpool dává druhu svou identitu. Naproti tomu geny nejsou (podle definice) přeneseny na jiné druhy, a různé druhy proto nabývají jiného vzhledu.

toto vysvětlení by mělo být porovnáno s vysvětlením daným konceptem ekologických druhů.

křížení mezi druhy je zabráněno izolačními mechanismy.,

mnoho biologů, včetně Richarda Dawkinse, definuje druh pojmem biologický druh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *