Percentage Calculator see examples

% of =
Answer

(Enter values into the blue boxes.,Select a different box to be the answer box if needed.)
Answers are rounded to 7 decimal places.

Percentage Calculator in Common Phrases: see examples

percent of is

is what percent of ? %

What percent of is ?, %

is

(voer waarden in de blauwe vakken in. Antwoorden zullen verschijnen in de zwarte vakken.)
De antwoorden zijn afgerond tot op 7 decimalen.,

Percent Calculator see examples

Percent to Fraction to Decimal
Decimal to Fraction to Percent

Percent Fraction Decimal
% =
=

Answers are rounded to 7 decimal places.,

Add or Subtract a Percentage see examples

Calculate: tips, sales price, percent off, discounted price, price with sales tax, etc.

Start Value % of Start Value End Value
% =

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.,)
De antwoorden zijn afgerond tot op 7 decimalen.

procent verandering zie voorbeelden

procent toename
procent afname

gebruik bij het vergelijken van een oude waarde met een nieuwe waarde of bij het vergelijken van een beginwaarde met een eindwaarde.

startwaarde eindwaarde %

een positief antwoord voor procentuele verandering betekent een procentuele toename.,
Een negatief antwoord voor procent verandering staat voor een procent daling.

procent verandering =

eindwaarde – Startwaardeabs(startwaarde)

x 100%
(waarbij abs = absolute waarde)

(voer waarden in de blauwe vakken in. Antwoord verschijnt in de zwarte doos.)
De antwoorden zijn afgerond tot op 7 decimalen.

Procentfout zie voorbeelden

gebruik bij vergelijking van een theoretische (bekende) waarde met een experimentele (gemeten) waarde.,

Theoretical Value Experimental Value Percent Error
%

Percent Error =

abs(Experimental Value – Theoretical Value)abs(Theoretical Value)

x 100%
(where abs = absolute value)

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.)
Answers are rounded to 7 decimal places.,

Percentageverschil zie voorbeelden

gebruiken bij het vergelijken van twee waarden waarbij geen van beide waarden als een beginwaarde of een referentiewaarde wordt beschouwd.

één waarde andere waarde %

Opmerking: Er is geen standaardvergelijking voor procentverschil voor alle omstandigheden., De hier gebruikte vergelijking verdeelt het verschil tussen de twee waarden door het gemiddelde van de twee waarden (zie onderstaande vergelijking). In sommige gevallen kan het nodig zijn om te delen door het minimum van de twee waarden of het maximum van de twee waarden, enz. Controleer of de hier gebruikte vergelijking past bij uw omstandigheden.

(voer waarden in in de blauwe kaders. Antwoord verschijnt in de zwarte doos.)
De antwoorden zijn afgerond tot op 7 decimalen.,

definities:

procent:

Percentage:

een bedrag per 100 dat verwijst naar een deel van een geheel (op een algemene manier) typisch zonder gebruik van een specifiek getal.

percentage vs. Percentage

het woord percentage wordt meestal gebruikt met een getal (voorbeeld: 10 procent) terwijl percentage wordt meestal niet gebruikt met een getal (voorbeeld: welk percentage van de knikkers zijn rood?). Een uitzondering is procentpunten (voorbeeld: 2 procentpunten).,

Percentagecalculator:

Calculator of gereedschap dat de percentageformule gebruikt om een gewenste waarde in die formule op te lossen. De procentuele formule bevat drie variabelen. Als twee van de variabelen bekend zijn, kan de derde variabele worden berekend.

Percentageformule:

formule die wordt gebruikt om percentageproblemen op te lossen die verband houden met twee verhoudingen waarbij een van de verhoudingen een deel of een deel per 100 is en de andere verhouding een deel of een deel per geheel.,
Waar:
A% B C als in: 10% van 90 is 9 waarbij A=10, B=90, C=9
Het percentage formule is:
A/100 x B = C als in: 10/100 x 90 = 9
het Herschikken van:
A100 =CB als in: 10100 =990
Het percentage formule wordt soms uitgedrukt als:
percent100 =is(gedeeltelijk)van(hele) als in: 10100 = 990
het Oplossen van de voor elk van de variabelen levert:
A = (C / B) x 100 als in: A = (9 / 90) x 100 = 10
B = C / (A / 100), zoals in: B = 9 / (10 / 100) = 90
C = (A / 100) x-B, als in: C = (10 / 100) x 90 = 9
Opmerking:% = A/100 vanwege % per 100

Hoe zijn de percentages gebruikt?,

 • store kortingen: 25 procent korting op verkoop
 • omzetbelasting is typisch een percentage van de aankoopprijs: 8% omzetbelasting
 • rentetarieven voor spaarrekeningen worden meestal weergegeven als een jaarlijks percentage (JKP): 1,5% JKP
 • door kredietkaartmaatschappijen en hypotheekmaatschappijen in rekening gebrachte rentetarieven worden weergegeven als een jaarlijks percentage.
 • rentemutaties: de rente steeg met 1 procentpunt van 4,5% naar 5.,of is plus of min vier procentpunten
 • de beloningen van de creditcard: 2% contant terug voor bepaalde aankopen
 • news: goedkeuring ratings, de arbeidsparticipatie, en de enquêtes kan worden uitgedrukt aan de hand van percentages
 • laptops, tablets en mobiele telefoons hebben meestal een batterij percentage indicator
 • weersverwachting: 20 procent kans op regen
 • kans: de kans om een prijs te winnen is 1 op 10 of 10 procent
 • luchtvochtigheid: de vochtigheid van 65%

Percentages kunnen gebruikt worden om de relatie tussen een deel en het geheel beter te begrijpen.,
Wanneer u een percentageprobleem wilt oplossen, is de percentagecalculator hier om u te helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *