Percentage Calculator see examples

% of =
Answer

(Enter values into the blue boxes.,Select a different box to be the answer box if needed.)
Answers are rounded to 7 decimal places.

Percentage Calculator in Common Phrases: see examples

percent of is

is what percent of ? %

What percent of is ?, %

er procent af hvad?

(indtast værdier i de blå felter. Svarene vises i de sorte bokse.)
svarene afrundes til 7 decimaler.,

Percent Calculator see examples

Percent to Fraction to Decimal
Decimal to Fraction to Percent

Percent Fraction Decimal
% =
=

Answers are rounded to 7 decimal places.,

Add or Subtract a Percentage see examples

Calculate: tips, sales price, percent off, discounted price, price with sales tax, etc.

Start Value % of Start Value End Value
% =

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.,)
svarene afrundes til 7 decimaler.

Ændring i Procent se eksempler

Procent Stigning
Procent Nedgang

Brug, når man sammenligner en gammel værdi til en ny værdi, eller, når man sammenligner en start værdi til en slut-værdien.

Start Værdi Slut-Værdien Ændring i Procent
%

Et positivt svar til ændring i procent udgør en procent stigning.,
et negativt svar for procentændring repræsenterer et procentfald.

Ændring i Procent =

Slut Værdi – Start Valueabs(Start Værdi)

x 100%
(hvor abs = absolut værdi)

(Indtast værdier i de blå kasser. Svar vises i den sorte boks.)
svarene afrundes til 7 decimaler.

procent fejl se eksempler

brug, når du sammenligner en teoretisk (kendt) værdi med en eksperimentel (målt) værdi.,

Theoretical Value Experimental Value Percent Error
%

Percent Error =

abs(Experimental Value – Theoretical Value)abs(Theoretical Value)

x 100%
(where abs = absolute value)

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.)
Answers are rounded to 7 decimal places.,

procent forskel se eksempler

brug ved sammenligning af to værdier, hvor ingen af værdierne betragtes som en startværdi eller en referenceværdi.

En Værdi en Anden Værdi Forskel i Procent
%

Bemærk: Der er ingen standard ligning for forskel i procent for alle forhold., Den her anvendte ligning deler forskellen mellem de to værdier med gennemsnittet af de to værdier (se ligning nedenfor). Nogle tilfælde kan kræve, at du dividerer med minimum af de to værdier eller maksimum af de to værdier osv. Kontroller, at ligningen, der bruges her, passer til din omstændighed.

(indtast værdier i de blå felter. Svar vises i den sorte boks.)
svarene afrundes til 7 decimaler.,

Definitioner

Procent:

Procent:

Et beløb per 100, der refererer til en del af en helhed (i almindelighed) typisk uden at bruge et bestemt nummer.

procent vs. procent

ordet procent bruges typisk med et tal (eksempel: 10 procent), mens procent typisk ikke bruges med et tal (eksempel: hvilken procentdel af kuglerne er røde?). En undtagelse er procentpoint (eksempel: 2 procentpoint).,

Procentberegner:

lommeregner eller værktøj, der bruger procentformlen til at løse for en ønsket værdi i den formel. Procentformlen indeholder tre variabler. Hvis to af variablerne er kendt, kan den tredje variabel beregnes.

procent formel:

formel bruges til at løse procentvise problemer, der vedrører to forhold, hvor en af forholdene er en del eller en del pr 100 og det andet forhold er en del eller en del pr.,
Hvor:
A% B C som i: 10% af 90 9, hvor A=10, B=90, K=9
Den procentdel formel er:
A/100 x B = C som i: 10/100 x 90 = 9
Omarrangere:
A100 =CB som i: 10100 =990
Den procentdel formel er nogle gange udtrykt som:
percent100 =er(en del)af(hel), som i: 10100 = 990
Løsning for hver af de variabler, udbytter:
A = (C / B) x 100 som i: A = (9 / 90) x 100 = 10
B = C / (A / 100), som i: B = 9 / (10 / 100) = 90
C = (A / 100) x B: C = (10 / 100) x 90 = 9
Note: En% = En/100, fordi % betyder per 100

Sådan er procentsatser, der anvendes?,

  • store rabatter: 25% off salg
  • salg skat er typisk en procentdel af købsprisen: 8% moms
  • renter for opsparingskonti er typisk vist som en årlig omkostninger i procent (åop): 1.5% åop
  • renter, der opkræves af kreditkort-virksomheder og realkreditlån virksomheder er vist som en årlig procentsats. renteændringer: renten steg et procentpoint fra 4,5% til 5.,eller er plus eller minus fire procentpoint
  • kredit kort belønninger: 2% cash back for visse køb
  • news: godkendelse ratings, beskæftigelsesfrekvens, og undersøgelser, der kan udtrykkes ved hjælp af procenter
  • bærbare computere, tablets og mobiltelefoner har normalt en batteriopladning procentdel indikator
  • vejrudsigt: 20 procents chance for regn
  • sandsynlighed: chancen for at vinde en præmie er 1 i 10 eller 10 procent
  • luftfugtighed: luftfugtighed niveau er 65%

Procenter kan bruges til at gøre forholdet mellem del og helhed lettere at forstå.,
når som helst du har brug for at løse et procentproblem, er procentregnemaskinen her for at hjælpe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *