Percentage Calculator see examples

% of =
Answer

(Enter values into the blue boxes.,Select a different box to be the answer box if needed.)
Answers are rounded to 7 decimal places.

Percentage Calculator in Common Phrases: see examples

percent of is

is what percent of ? %

What percent of is ?, %

er prosent av hva?

(skriv Inn verdier i de blå boksene. Svarene vises i de svarte boksene.)
Svar er avrundet til 7 desimaler.,

Percent Calculator see examples

Percent to Fraction to Decimal
Decimal to Fraction to Percent

Percent Fraction Decimal
% =
=

Answers are rounded to 7 decimal places.,

Add or Subtract a Percentage see examples

Calculate: tips, sales price, percent off, discounted price, price with sales tax, etc.

Start Value % of Start Value End Value
% =

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.,)
Svar er avrundet til 7 desimaler.

Prosentvis Endring se eksempler på

Prosent Økning
Prosent Nedgang

Bruk når man sammenligner en gammel verdi til en ny verdi eller når man sammenligner en start-verdien til en slutt verdi.

Start-Verdi Avslutt Verdi Prosentvis Endring
%

Et positivt svar for prosentvis endring representerer en prosent økning.,
Et negativt svar for prosentvis endring representerer en prosent nedgang.

Prosentvis Endring =

Avslutt Verdi – Start Valueabs(Start-Verdi)

x 100%
(der abs = absolutt verdi)

(skriv Inn verdier i de blå boksene. Svaret vil vises i den svarte boksen.)
Svar er avrundet til 7 desimaler.

Prosent Feil kan du se eksempler på

Bruk når man sammenligner en teoretisk (kjent) verdien til et eksperimentelt (målt) verdi.,

Theoretical Value Experimental Value Percent Error
%

Percent Error =

abs(Experimental Value – Theoretical Value)abs(Theoretical Value)

x 100%
(where abs = absolute value)

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.)
Answers are rounded to 7 decimal places.,

Prosent Forskjellen se eksempler på

Bruke når du skal sammenligne to verdier, der verken verdien er vurdert som en start verdi eller en referanse verdi.

En Verdi en Annen Verdi Prosent Forskjell
%

Merk: Det er ingen standard ligningen for prosent forskjell for alle situasjoner., Ligningen som brukes her deler forskjellen mellom de to verdiene av gjennomsnittet av de to verdiene (se ligning nedenfor). I noen tilfeller kan kreve at du deler av den minste av de to verdiene eller det høyeste av de to verdiene, etc. Vennligst sjekk at ligningen som brukes her som passer til din situasjon.

(skriv Inn verdier i de blå boksene. Svaret vil vises i den svarte boksen.)
Svar er avrundet til 7 desimaler.,

Definisjoner:

Prosent:

Andel:

Et beløp per 100 som refererer til en del av et hele (på en generell måte) som vanligvis uten å bruke et bestemt nummer.

Prosent vs. Prosentandel

ordet prosent brukes vanligvis med et tall (eksempel: 10 prosent), mens andelen er vanligvis ikke brukes med et tall (eksempel: hvor stor prosentandel av kulene er røde?). Et unntak er prosentpoeng (for eksempel 2 prosentpoeng).,

Prosentandel Kalkulator:

Kalkulator eller verktøy som bruker prosentvis formelen til å løse for en ønsket verdi i at formelen. Andelen formel inneholder tre variabler. Hvis to av variablene er kjent, og den tredje variabelen kan beregnes.

Prosentandel Formel:

Formelen som brukes til å løse prosentandel problemer som knytter seg to forholdstall hvor en av forholdstall er en del eller deler per 100 og den andre forholdet er en del eller deler per helhet.,
Hvor:
% av B er C, som i: 10% til 90 9 der A=10, B=90, C=9
prosentandelen formelen er:
A/100 x B = C som i: 10/100 x 90 = 9
Omorganisere:
A100 =CB som i: 10100 =990
prosentandelen formelen er noen ganger uttrykt som:
percent100 =er(del)av(hele) som i: 10100 = 990
Løse for hver av variablene gir:
A = (C / B) x 100 som i: A = (9 / 90) x 100 = 10
B = C / (A / 100) som i: B = 9 / (10 / 100) = 90
C = (A / 100) x B som i: C = (10 / 100) x 90 = 9
Merk: A% = A/100 fordi % betyr per 100

Hvordan er prosenter som brukes?,

 • lagre rabatter: 25 prosent av salg
 • salg skatt er vanligvis en prosentandel av kjøpesummen: 8% moms
 • renter for sparekontoer er vanligvis vist seg som en årlig prosentsats (apr): 1.5% apr
 • renter belastes med kredittkort selskaper og kredittforetak er vist som en årlig prosentsats.
 • renteendringer: renter steg ett prosentpoeng fra 4,5% til 5.,eller er pluss eller minus fire prosentpoeng
 • kredittkort belønninger: 2% cash back for visse kjøp
 • news: godkjenning rangeringer, sysselsetting, og undersøkelser, som kan uttrykkes ved hjelp av prosenter
 • bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner har vanligvis en batteri indikator andel
 • værmelding: 20 prosent sjanse for regn
 • sannsynlighet: sjansen til å vinne en premie er 1 i 10 eller 10 prosent
 • luftfuktighet: luftfuktighet nivå er 65%

Prosenter kan brukes til å gjøre forholdet mellom del og helhet lettere å forstå.,
når som Helst du trenger for å løse en prosentandel problem, andel kalkulator er her for å hjelpe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *