Percentage Calculator see examples

% of =
Answer

(Enter values into the blue boxes.,Select a different box to be the answer box if needed.)
Answers are rounded to 7 decimal places.

Percentage Calculator in Common Phrases: see examples

percent of is

is what percent of ? %

What percent of is ?, %

procent, co?

(zadejte hodnoty do modrých políček. Odpovědi se objeví v černých skříňkách.)
odpovědi jsou zaokrouhleny na 7 desetinných míst.,

Percent Calculator see examples

Percent to Fraction to Decimal
Decimal to Fraction to Percent

Percent Fraction Decimal
% =
=

Answers are rounded to 7 decimal places.,

Add or Subtract a Percentage see examples

Calculate: tips, sales price, percent off, discounted price, price with sales tax, etc.

Start Value % of Start Value End Value
% =

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.,)
odpovědi jsou zaokrouhleny na 7 desetinných míst.

je % Změna viz příklady

Zvýšení Procenta
% Pokles

Použít při porovnávání staré hodnoty na novou hodnotu, nebo při porovnání počáteční hodnoty do koncové hodnoty.

počáteční Hodnota Hodnota Procentní Změna
%

pozitivní odpověď pro % změna představuje procentní nárůst.,
negativní odpověď na změnu procenta představuje procentní pokles.

Procentní Změna =

koncová Hodnota – Start Valueabs(počáteční Hodnota)

x 100%
(kde abs = absolutní hodnota)

(Zadat hodnoty do modré krabice. Odpověď se objeví v černé krabici.)
odpovědi jsou zaokrouhleny na 7 desetinných míst.

% chyba viz příklady

použití při porovnání teoretické (známé) hodnoty s experimentální (měřenou) hodnotou.,

Theoretical Value Experimental Value Percent Error
%

Percent Error =

abs(Experimental Value – Theoretical Value)abs(Theoretical Value)

x 100%
(where abs = absolute value)

(Enter values into the blue boxes. Answer will appear in the black box.)
Answers are rounded to 7 decimal places.,

% Rozdíl vidět příklady

Použít při porovnávání dvou hodnot, kde ani hodnota je považována za počáteční hodnota nebo referenční hodnota.

Jedna Hodnota Další Hodnota % Rozdíl
%

Poznámka: Neexistuje žádná standardní vzorec pro procentuální rozdíl pro všech okolností., Zde použitá rovnice rozděluje rozdíl mezi oběma hodnotami průměrem dvou hodnot (viz rovnice níže). Některé případy mohou vyžadovat, abyste vydělili minimem dvou hodnot nebo maximem dvou hodnot atd. Zkontrolujte, zda zde použitá rovnice odpovídá vašim okolnostem.

(zadejte hodnoty do modrých políček. Odpověď se objeví v černé krabici.)
odpovědi jsou zaokrouhleny na 7 desetinných míst.,

Definice:

Procenta:

Procento:

částku na 100, které označuje část celku (obecně) obvykle bez použití konkrétní číslo.

Procento vs. Procentní

slovo % je obvykle používán s číslem (příklad: 10%), zatímco procento není obvykle používán s číslem (například: jaké procento kuličky jsou červené?). Výjimkou jsou procentní body (příklad: 2 procentní body).,

procentuální kalkulačka:

kalkulačka nebo nástroj, který používá procentuální vzorec k vyřešení požadované hodnoty v tomto vzorci. Procentní vzorec obsahuje tři proměnné. Pokud jsou známy nějaké dvě proměnné, lze vypočítat třetí proměnnou.

Procento Vzorec:

Vzorec použít vyřešit procento problémů, které se týká dvou poměrů, kde jedním z ukazatelů je část nebo části za 100 a další poměr je část nebo části za celek.,
Kde:
% B C: 10% 90 9, kde A=10, B=90, C=9
procento vzorec je:
/100 x B = C, jako v: 10/100 x 90 = 9
Uspořádání:
A100 =CB jako v: 10100 =990
procento vzorec je někdy vyjádřen jako:
percent100 =je(část)z(celé) jako: 10100 = 990
Řešení pro každou z proměnných výnosy:
A = (C / B) x 100, v: = (9 / 90) x 100 = 10,
B = C / (A / 100) jako: B = 9 / (10 / 100) = 90
C = (A / 100) x B jako: C = (10 / 100) x 90 = 9
Poznámka:% = A/100% znamená, že na 100,

Jak jsou procenta používá?,

 • obchod slevy: 25% off prodej
 • daň z prodeje je obvykle procento z kupní ceny: 8% daň z obratu
 • úrokové sazby pro spořící účty jsou obvykle uvedeny jako roční procentní sazby (apr): 1.5% rpsn
 • úrokové sazby účtované společností, kreditní karty a hypoteční společnosti jsou uvedeny jako roční procentní sazba.
 • změny úrokových sazeb: úrokové sazby vzrostly o jeden procentní bod ze 4,5% na 5.,nebo je to plus nebo mínus čtyři procentní body
 • kreditní karty odměny: 2% cash back pro některé nákupy
 • novinky: schválení hodnocení, míra zaměstnanosti, a průzkumy mohou být vyjádřeny pomocí procent
 • notebooky, tablety a mobilní telefony mají obvykle nabití baterie procento indikátor
 • předpověď počasí: 20% šanci na déšť
 • pravděpodobnost: šance na výhru cenu je 1: 10 nebo 10%
 • vlhkost: vlhkost je 65%

Procentuální údaje mohou být použity, aby se vztah mezi částí a celku srozumitelnější.,
kdykoli potřebujete vyřešit procentuální problém, procentní kalkulačka je zde, aby vám pomohla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *