sekularism, varje rörelse i samhället riktad bort från andra världslighet till livet på jorden.

Läs mer om detta ämne
kristendom: eskatologiska förväntningar och sekularisering
i vissa teologers ögon, själva processen med sekularisering, som gradvis utesluter transcendenta förklaringar av naturliga…,

under medeltiden i Europa fanns det en stark tendens för religiösa personer att förakta mänskliga angelägenheter och meditera på Gud och efterlivet. Som en reaktion på denna medeltida tendens uppvisade sekularismen vid Renässanstidpunkten sig i humanismens utveckling, när människor började visa mer intresse för mänskliga kulturella prestationer och möjligheterna att uppfylla dem i denna värld.,

rörelsen mot sekularism har pågått under hela den moderna historiens gång och har ofta betraktats som antikristna och antireligiösa. Under senare hälften av 1900-talet började dock vissa teologer förespråka sekulär kristendom. De föreslog att kristendomen inte bara skulle vara oroad över det heliga och det andra världsliga utan att människor i världen borde hitta möjligheten att främja kristna värderingar., Dessa teologer hävdade att den verkliga betydelsen av Jesu budskap kan upptäckas och uppfyllas i det sekulära livets vardagliga angelägenheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *