sekularyzm, każdy ruch w społeczeństwie skierowany od nieświatłości do życia na ziemi.

Czytaj więcej na ten temat
chrześcijaństwo: oczekiwania eschatologiczne i sekularyzacja
w oczach niektórych teologów sam proces sekularyzacji, który stopniowo wyklucza transcendentne wyjaśnienia natury…,

w średniowieczu w Europie istniała silna tendencja osób religijnych do pogardzania sprawami ludzkimi i medytowania o Bogu i życiu pozagrobowym. Jako reakcja na tę średniowieczną tendencję, sekularyzm w czasach renesansu przejawiał się w rozwoju humanizmu, kiedy ludzie zaczęli wykazywać większe zainteresowanie ludzkimi osiągnięciami kulturowymi i możliwościami ich spełnienia w tym świecie.,

ruch ku sekularyzmowi był w toku przez cały okres historii nowożytnej i był często postrzegany jako antychrześcijański i antyreligijny. Jednak w drugiej połowie XX wieku niektórzy teologowie zaczęli opowiadać się za świeckim chrześcijaństwem. Sugerowali oni, że chrześcijaństwo nie powinno dotyczyć tylko tego, co święte i nieziemskie, ale że ludzie powinni znaleźć w świecie możliwość promowania wartości chrześcijańskich., Teologowie Ci utrzymywali, że prawdziwe znaczenie przesłania Jezusa można odkryć i wypełnić w codziennych sprawach życia świeckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *