Ampullär cancer är en malign tumör som uppstår från ampullen av Vater, den sista centimetern av den gemensamma gallkanalen när den passerar genom duodenum, den första delen av tarmen. Alla pankreas – och gallsekretioner går in i duodenum genom Vaters Ampulla.

Ampulla av Vater Duodenum anpassad från Gordon Flynn, Wikimedia Commons av Open.,Michigan

en tumör som blockerar ampullen av Vater kommer att störa dränering av bukspottskörteln och gallsekretionerna i tarmarna. Gulsot resultat när dräneringen av galla i tolvfingertarmen blockeras orsakar det att ackumuleras i blodet. Gulsot, gulfärgning av huden, är typiskt en av de första symptomen som förekommer med Ampullär cancer.

de diagnostiska tester som används för ampullär cancer liknar dem för bukspottkörtelcancer; endoskopi eller endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) används ofta för att göra diagnosen.,

behandling av ampullär cancer

standardbehandling för ampullär cancer är en pylorus bevara Whipple förfarande. Fem års överlevnad för ampullära tumörer är utmärkt om tumören inte invaderar den intilliggande bukspottkörteln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *