ministrowie Baptystyczni muszą być licencjonowani i wyświęceni do służby. Są licencjonowane wkrótce po ogłoszeniu ich powołania do lokalnego kościoła. Święcenia zazwyczaj odbywają się po przyjęciu stanowiska pastora swojego pierwszego kościoła. Wymagania są różne, ponieważ kościoły Baptystyczne są autonomiczne i nie mają organu zarządzającego, który służy jako jedyne źródło władzy. Kościoły baptystyczne mają podobne tradycje, które wyznają w uznaniu kwalifikacji kandydata do święceń.,

duchowy

jednostka musi oświadczyć, że została powołana przez Boga, aby służyć w służbie Ewangelii. Zazwyczaj wyraża to osoba, która publicznie powołuje się na swoje lokalne ciało kościelne. Ten kościół zazwyczaj udziela mu licencji na posługę po zatwierdzeniu przez głosowanie kościoła. Zazwyczaj przywódcy Kościoła również uważają jego obecną rolę w kościele i sposób, w jaki radzi sobie z obecnymi obowiązkami, jako dowód autentycznej chęci podjęcia posługi., Kiedy kandydat przyjmie swoją pierwszą pasterkę, ten kościół wyświęci go do służby, dając wiarę jego wyznawanemu powołaniu. Święcenia są jednorazowym wydarzeniem dla Pastora baptystycznego. Nie powtarza się, jeśli pastor przenosi się do innych Kościołów, aby służyć.

biblijne

kościoły Baptystyczne używają pisma z Nowego Testamentu jako kwalifikacji dla Swoich sług. Pierwszy List do Tymoteusza 3:1-7 jest powszechnie wspominany. Ta książka, napisana przez apostoła Pawła, wyszczególnia Kwalifikacje dla diakonów i pastorów. Należą do nich wierność małżonkowi i rodzinie, uczciwość, wstrzemięźliwość i pokora., Również pastorzy powinni być dobrze ugruntowani w doktrynie Ewangelii i być w stanie nauczać innych. Ważne są również relacje z innymi. Kandydat ubiegający się o urząd pastora musi być w stanie dotrzeć do innych w duchu dobrej woli, miłości i przebaczenia, co jest przykładem działań Jezusa.

Denominacyjny

baptyści korzystają z usługi święceń, aby uznać godność kandydata do podjęcia powołania ministerialnego. Ceremonia ta ma charakter symboliczny i nie jest uważana za nadprzyrodzoną moc., Baptyści wierzą, że wszyscy chrześcijanie są odłożeni przez Boga w czasie nawrócenia. Podobnie jak chrzest, wyświęcenie jest ważne, ale samo w sobie nie ma żadnej siły ratującej życie. Z powodu tych przekonań nie ma żadnych denominacyjnych wymagań dotyczących święceń innych niż przestrzeganie Biblii jako nieomylnego Słowa Bożego i przestrzeganie nakazów biblijnych, takich jak te opisane w Tymoteuszu.

najbardziej widoczne są różnice wyznaniowe dotyczące wyświęcania kobiet do posługi., Południowe kościoły Baptystyczne nie wyświęcają kobiet na pastorów, ale pozwalają kobietom prowadzić określone obszary kościoła, takie jak szkoły niedzielne lub grupy misyjne. Afroamerykanie i niezależni baptyści akceptują i ordynują kobiety pastorami, ale jest ich niewielu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *