Baptist predikant moet een vergunning en gewijd in dienst. Ze krijgen een vergunning kort nadat ze hun roeping bekend hebben gemaakt aan hun lokale kerk. Wijding vindt meestal plaats na het aanvaarden van een positie om pastor hun eerste kerk. Eisen variëren, omdat Baptisten kerken zijn autonoom en hebben geen bestuursorgaan dat dient als de enige bron van gezag. Baptistenkerken hebben vergelijkbare tradities die ze volgen bij het erkennen van de kwalificaties van een kandidaat voor de wijding.,

geestelijk

een individu moet verklaren dat hij door God geroepen is om te dienen in het evangelie. Dit wordt meestal uitgedrukt door de persoon die zijn roeping openbaar te maken aan zijn lokale kerk lichaam. Deze kerk zal hem meestal vergunning verlenen in de bediening na goedkeuring door de kerk stemming. Gewoonlijk beschouwen kerkleiders ook zijn huidige rol in de kerk en hoe hij omgaat met de huidige verantwoordelijkheden als bewijs van een oprechte wens om het ambt te betreden., Wanneer de kandidaat zijn eerste pastoraat heeft aanvaard, zal deze kerk hem wijden in de bediening, het geven van geloof aan zijn beleden roeping. Wijding is een eenmalige gebeurtenis voor een doopsgezinde pastor. Het wordt niet herhaald als de pastor naar andere kerken verhuist om te dienen.

Bijbelse

Baptistenkerken gebruiken de Schrift uit het Nieuwe Testament als kwalificaties voor hun ambtsdragers. Eerste Timoteüs 3: 1-7 wordt vaak genoemd. Dit boek, geschreven door de apostel Paulus, beschrijft de kwalificaties voor diakenen en pastors. Ze omvatten trouw aan echtgenoot en familie, integriteit, matigheid en nederigheid., Pastors moeten ook goed gegrondvest zijn in de leer van het evangelie en in staat zijn om anderen te onderwijzen. Relaties met anderen zijn ook cruciaal. Een kandidaat op zoek naar het ambt van pastor moet in staat zijn om uit te reiken naar anderen in een geest van goede wil, liefde en vergeving, als voorbeeld van de acties van Jezus.

confessionele

Baptisten maken gebruik van de wijdingsdienst om de waardigheid van een kandidaat te erkennen om een ministeriële roeping aan te gaan. Deze ceremonie is symbolisch en wordt niet verondersteld om bovennatuurlijk bekrachtigend te zijn., Baptisten geloven dat alle christenen bij bekering door God aan de kant worden gezet. Net als de doop is de wijding belangrijk, maar heeft op zichzelf geen levensreddende kracht. Vanwege deze overtuigingen zijn er geen andere confessionele vereisten voor de wijding dan het aanhangen van de Bijbel als Gods onfeilbare Woord en het naleven van Bijbelse mandaten zoals beschreven in het boek Timoteüs.

confessionele verschillen zijn het duidelijkst met betrekking tot de wijding van vrouwen in het ambt., Zuidelijke Baptisten kerken wijden geen vrouwen als pastors, maar staan vrouwen toe om specifieke gebieden van de kerk te leiden, zoals zondagsschool of missiegroepen. Afro-Amerikaanse en onafhankelijke Baptisten accepteren en wijden vrouwelijke pastors, maar ze zijn weinig in aantal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *