vazal, ve feudální společnosti, jeden investoval s vírou výměnou za služby overlordovi. Někteří vazalové neměli šátky a žili u dvora svého pána jako jeho rytíři. Některé vazaly, kteří drželi jejich léna přímo z koruny byly nájemníky v hlavní a tvořil nejdůležitější feudální skupiny, baroni. Léno držené nájemníky těchto nájemníků bylo nazýváno arriere-fief, a když král svolal celý feudální hostitel, řekl, aby svolal zákaz et arriere-ban., Byly tam také vazaly žen; jejich manželé splnili služby svých manželek.

podle feudální smlouvy měl Pán povinnost poskytnout léno svému vazalovi, chránit ho a dělat mu spravedlnost u jeho soudu. Na oplátku, pán měl právo požadovat služby připojené k léno (vojenské, soudní, správní) a právo na různé „příjmy“, známý jako feudální incidentů. Příklady incidentů jsou úleva, daň zaplacená, když byl fief převeden na dědice nebo odcizen vazalem, a scutage, daň zaplacená namísto vojenské služby., Svévolná opatření byla postupně nahrazována systémem pevných poplatků při příležitostech omezených zvyklostmi.

vazal dlužil věrnost svému pánu. Porušení této povinnosti byl zločin, považovat za tak ohavný trestný čin, který se v Anglii všechny závažné trestné činy, dokonce i ty, které nemá nic společného s feudalismu správné, přišel být nazýván těžké zločiny, protože v případě porušení věrnosti vůči králi jako strážce veřejného klidu a pořádku.,

vazaly práva nad léna rostla větší a větší v průběhu času, a brzy léna se stal dědičným v tom smyslu, že udělení nemohl být odepřen z dědic, který byl ochoten udělat poctu. Pravidla dědictví měla tendenci chránit nerozdělenou létu a upřednostňovala nejstarší ze synů (primogenitura). Tento princip nebyl zdaleka absolutní; pod tlakem mladších synů by pro ně mohly být části dědictví odděleny kompenzací (viz appanage)., Vazalové také získali právo odcizit své fiefy, nejprve s výhradou Pánova souhlasu a později s platbou určité daně. Podobně, získali právo subinfeudate—to je, aby se stal pány sami poskytnutím části svých lénech, aby poddaným jejich vlastní. Pokud vazal zemřel bez dědice nebo spáchal zločin, jeho léno se vrátilo k Pánu (viz escheat).

získejte předplatné Britannica Premium a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu. Přihlásit se

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *