ACT English Test är utformat för att mäta din förmåga att förstå och tolka standard skriven engelska. Varje engelskt test innehåller 5 passager med 15 frågor vardera, för totalt 75 flervalsfrågor. Passagerna täcker en mängd olika ämnen, allt från Historiska diskussioner till personliga berättelser. Frågorna är indelade i två huvudkategorier: användnings – / Mekanikfrågor och retoriska kompetensfrågor., Användnings – / Mekanikfrågor testa dina grundläggande engelska användnings-och grammatikkunskaper, medan retoriska kompetensfrågor testar din förmåga att uttrycka en idé tydligt och koncist.,>

ACT English test 22 ACT English test 23 ACT English test 24 ACT English test 25 ACT English test 26 ACT English test 27 ACT English test 28 ACT English test 29 ACT English test 30 ACT English test 31 ACT English test 32 ACT English test 33 ACT English test 34 ACT English test 35 ACT English test 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *