Chloroplasty

Obrázek 1. Chloroplast má vnější membránu, vnitřní membránu a membránové struktury nazývané tylakoidy, které jsou naskládány do grany. Prostor uvnitř tylakoidních membrán se nazývá thylakoidní prostor. Světlo sklizeň reakce probíhají v thylakoidu membrány a syntézu cukru se odehrává v tekutině uvnitř vnitřní membrány, která se nazývá stroma., Chloroplasty mají také svůj vlastní genom, který je obsažen na jediném kruhovém chromozomu.

stejně jako mitochondrie mají chloroplasty vlastní DNA a ribozomy (o tom budeme hovořit později!), ale chloroplasty mají zcela jinou funkci.Chloroplasty jsou organely rostlinných buněk, které provádějí fotosyntézu. Fotosyntéza je řada reakcí, které používají oxid uhličitý, vodu a světelnou energii k výrobě glukózy a kyslíku., To je hlavní rozdíl mezi rostliny a zvířata; rostliny (autotrofové) jsou schopni, aby se jejich vlastní jídlo, jako jsou cukry, zatímco živočichové (heterotrofní) musí spolknout jejich jídlo.

Jako jsou mitochondrie, chloroplasty mají vnější a vnitřní membrány, ale v prostoru uvnitř chloroplastu je vnitřní membrána je soubor vzájemně propojených a zaplněný tekutinou naplněné membránové váčky zvané thylakoids (Obrázek 1). Každý stoh tylakoidů se nazývá granum (množné číslo = grana). Tekutina uzavřená vnitřní membránou, která obklopuje grana, se nazývá stroma.,

chloroplasty obsahují zelený pigment zvaný chlorofyl, který zachycuje světelnou energii, která řídí reakce fotosyntézy. Stejně jako rostlinné buňky mají fotosyntetičtí protisté také chloroplasty. Některé bakterie provádějí fotosyntézu, ale jejich chlorofyl není zařazen do organely.

vakuoly

vakuoly jsou membránově vázané vaky, které fungují při skladování a přepravě. Membrána vakuoly se nespojuje s membránami jiných buněčných složek. Navíc některá činidla, jako jsou enzymy v rostlinných vakuolách, rozkládají makromolekuly.,

centrální vakuola

dříve jsme jako základní součásti rostlinných buněk zmínili vakuoly. Pokud se podíváte na obrázek 2b, uvidíte, že rostlinné buňky mají velkou centrální vakuolu, která zabírá většinu oblasti buňky. Centrální vakuola hraje klíčovou roli při regulaci koncentrace vody v buňce v měnících se podmínkách prostředí. Všimli jste si někdy, že pokud zapomenete na několik dní zalévat rostlinu, vadne?, Je to proto, že jak se koncentrace vody v půdě stává nižší než koncentrace vody v rostlině, voda se pohybuje z centrálních vakuol a cytoplazmy. Jak se centrální vakuola zmenšuje, ponechává buněčnou stěnu nepodporovanou. Tato ztráta podpory buněčných stěn rostlinných buněk má za následek zvadlý vzhled rostliny.

centrální vakuol také podporuje expanzi buňky. Když centrální vakuola drží více vody, buňka se zvětší, aniž by musela investovat spoustu energie do syntézy nové cytoplazmy., Pomocí tohoto procesu můžete zachránit zvadlý celer v chladničce. Jednoduše odřízněte konec stonků a vložte je do šálku vody. Brzy bude celer opět tuhý a křupavý.

Obrázek 2. Tyto údaje ukazují hlavní organely a další buněčné komponenty (a) typické živočišné buňky a (b) typický eukaryotní rostlinné buňky. Rostlinná buňka má buněčnou stěnu, chloroplasty, plastidy a centrální vakuolu—struktury, které se nenacházejí v živočišných buňkách. Rostlinné buňky nemají lysosomy nebo centrosomy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *